Menu Close

CATI Modülü

Gönüllülerin telefon aramaların yapıldığı, Türk Telekom ana omurgasına Omega'nın VOIP sunucusuna bağlı bir modüldür.

Telefon Numarası Arama Sayısı #
50000 +

Veri Girişi Modülü

Omega'nın çok noktada yürütülen, epidemiyolojik/sosyal araştırmaları için saha personeli için veri giriş modülüdür.

Veri Girişi #
+

E-CRF Modülü

Tek/Çok merkezli gözlemsel ve epidemiyolojik çalışmalar için veri giriş modülüdür.

Gönüllü Vizit Girişi #
+

Saha Görevlisi Modülü

Saha görevlililerinin yaptıkları işleri/görevleri girebildikleri, takip edebildikleri ve harcırahlarını takip edebildikleri bir modeldir.

İş Girişi
+

Gönüllü Destek Modülü

Omega'nın CATI sistemi ile entegre olan, araştırma amaçlı gönüllülerin telefon aramaların yapıldığı, tamamen Omega'nın Türk Telekom omurgasına bağlı kendi VOIP santrali ile çalışabilen modüldür.

Gönüllü Telefon Araması #
+

Merkez Yönetimi Modülü

Araştırmaların yürütüldüğü merkezlerin yönetim hizmetleri bu modül aracılığı ile yapılmaktadır. Gönüllü takibi, araştırma materyali takibi gibi işlemler yapılmaktadır.

Merkez Arama #
+

Kalite Sistemleri Modülü

Omega Kalite Sistemi dahilinde, SOP, formların ve talimatların bulunduğu, elektronik kalite yönetim modülüdür.

Kalite Dokümanı #
+

Eğitim Modülü

Omega personeli ve tedarikçileri için eğitim modülü

Eğitim Programı #
+